Nyheter
Trøndelagsrådet
Vedtekter
Medlemmer
Sekretariat
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Om Trøndelagsrådet

Trøndelagsrådet vedtok 22. april 2009 nye vedtekter som innebærer at det ble etablert et Arbeidsutvalg, bestående av fylkeskommunene, Trondheim kommune og Steinkjer kommune. Vedtektsendringene betyr at det blir gjennomført færre møter i Trøndelagsrådet, men at Arbeidsutvalget vil møtes relativt hyppig. Protokoll fra møtene, både i Trøndelagsrådet og Arbeidsutvalget, vil fortløpende bli lagt ut på Trøndelagsrådets nettside under møter for Trøndelagsrådet.

Trøndelagsrådet er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune.

Med utgangspunkt i felles planverk for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, skal Trøndelagsrådet arbeide for Trøndelags interesser og fremme samarbeid mellom de interesserte parter.

Trøndelagsrådet kan opptre på vegne av fylkeskommunene/Trondheim kommune/Steinkjer kommune, fatte vedtak og gi selvstendige uttalelser i viktige saker, innenfor rammen av vedtak og fullmakter i egen organisasjon.

Trøndelagsrådet består av 14 medlemmer, fem medlemmer fra fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og tre medlemmer fra bystyret i Trondheim og ordfører i Steinkjer. Fylkesmannen i begge fylkene, samt to representanter oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund har møte- og talerett.

Trøndelagsrådet er et konsensusorgan, ved at en av fylkeskommunene eller Trondheim kommune kan forhindre vedtak de er uenige i. Dersom det er flertall for en sak i begge fylkeskommuner og Trondheim kommune, skal den vedtas selv om enkeltrepresentanter/ partier har avvikende syn.
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no