Nyheter
Trøndelagsrådet
Vedtekter
Medlemmer
Sekretariat
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Sekretariat

Fylkeskommunenes administrasjoner innehar sekretariatsansvaret for Trøndelagsrådet. Sekretariatet rulleres med intervall på to år og følger ledervervet. I 2012 og 2013 har Nord-Trøndelag fylkeskommune denne oppgaven.

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no
Sekretariat:
Pål Ranes - Sekretær Trøndelagsrådet
Rådgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Inge Fornes
Administrasjonssjef
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tlf.: 74 11 11 55
Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eli Djuvsland Rishaug
Førstesekretær
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tlf.: 74111143
Karen Havdal
Rådgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tlf.: 73866254
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no