Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

"Tiltak som handler om påvirkning av sentrale myndigheter og politiske prosesser"
Politisk påvirkning:
Arbeide for bedre tilgang og pris på energi i Midt-Norge
Energi
Les mer
Status:
Status pr. 22.12.2009
Status pr. 10.6.2009
Arbeide for videreutvikling av Trondheim Lufthavn Værnes
Kommunikasjon
Les mer
Status:
Status pr. 11.6.2009
Sikre at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen kommer inn i ny NTP
Kommunikasjon
Les mer
Status:
Status pr. 9.12.2009
Status pr. 11.6.2009
Sikre regionen større andel av statlige helsemidler
Attraktivitet
Les mer
Status:
Status pr. 12.6.2009
Status pr. 17.4.2009
Sikre regionen større andel av statlige høyskolemidler
FoU
Les mer
Status:
Status pr. 12.6.2009
Status pr. 17.4.2009
Sikre regionen større andel av statlige samferdselsmidler
Kommunikasjon
Les mer
Status:
Status pr. 12.6.2009
Status pr. 17.4.2009
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no