Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

"Tiltak som skal være gjennomført ved utgangen av året"
Tiltak:
Bringe mulighetsstudien om Grønn industrikraft videre til anvendt kunnskap
Energi
Les mer
Status:
Status pr. 27.5.2009
Etablere regionalt klimaforum for ide- og erfaringsutveksling
Klima
Les mer
Status:
Ingen statusmeldinger
Etablere tettere samarbeid mellom Trøndelag teater og Nord-Trøndelag teater
Attraktivitet
Les mer
Status:
Ingen statusmeldinger
Forbedre regionens servicetilbud til utenlandske studenter og forskere, for å lette tilgangen på høyt kvalifisert arbeidskraft
FoU
Les mer
Status:
Status pr. 15.6.2009
Få elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen inn i Nasjonal transportplan og som tema i Nasjonalt jernbaneforum
Kommunikasjoner
Les mer
Status:
Status pr. 9.12.2009
Status pr. 11.6.2009
Få fram flere overnattingsmuligheter langs Pilegrimsleden Stiklestad – Nidaros, forbedre merking og øke kulturformidlingen langs pilegrimsledene
Attraktivitet
Les mer
Status:
Status pr. 23.9.2009
Status pr. 21.9.2009
Status pr. 21.9.2009
Status pr. 18.9.2009
Status pr. 18.9.2009
Kartlegge og overvåke klimagassutslipp i Trøndelag
Klima
Les mer
Status:
Status pr. 24.9.2009
Koordinere takst- og billettsystemer på kollektive transportmidler
Kommunikasjoner
Les mer
Status:
Ingen statusmeldinger
Utarbeide handlingsprogram og utvikle tiltak for å motvirke frafall i videregående skole og stort fravær på grunnskolenivå
Arbeidskraft
Les mer
Status:
Ingen statusmeldinger
Utarbeide plan for kartlegging av areal i sjø langs Trøndelagskysten
Naturressurser
Les mer
Status:
Status pr. 24.6.2009
Utarbeide samlet oversikt over bioenergiressurser i regionen
Energi
Les mer
Status:
Status pr. 11.6.2009
Videreføre økumenisk dialogarbeid i nye arrangementer
Attraktivitet
Les mer
Status:
Ingen statusmeldinger
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no