Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

"Tiltak av langsiktig karakter, hvor iverksettende tiltak vil komme i seinere handlingsprogram"
Utviklingsprosesser:
Legge til rette for energiøkonomisering i boligbygging, egen virksomhet, reguleringsarbeid. Samle kunnskap på området, kartlegge og overvåke sparepotensialet
Energi
Les mer
Status:
Ingen statusmeldinger
Samarbeide med FoU-sektoren for å gjøre Trøndelag til en kompetanseregion for yrker i offentlig sektor
Arbeidskraft
Les mer
Status:
Status pr. 10.6.2009
Samarbeide med kompetansemiljøene om utvikling av en regional folkehelsestrategi
Attraktivitet
Les mer
Status:
Status pr. 22.6.2009
Starte arbeidet for utvidelse av Trønderbanen til Grong og Oppdal
Kommunikasjoner
Les mer
Status:
Status pr. 11.6.2009
Utvikle Arena/NCE-program for klima/miljø/energi
Klima
Les mer
Status:
Status pr. 2.6.2009
Utvikle en felles, helhetlig landbruksstrategi
Naturressurser
Les mer
Status:
Status pr. 15.6.2009
Utvikle og synliggjøre ”profileringsfyrtårnene” i reiselivsstrategien
Attraktivitet
Les mer
Status:
Status pr. 28.4.2010
Status pr. 26.6.2009
Utvikle regional FoU-strategi
FoU
Les mer
Status:
Status pr. 8.5.2009
Utvikle tiltak for å gjøre omsorgsyrkene attraktive for ungdom
Arbeidskraft
Les mer
Status:
Status pr. 25.3.2010
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no