Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Kunst og kultur som opplevelse
Trondheim og Trøndelag som nasjonalt kirkelig tyngdepunkt
Styrke og synliggjøre sørsamisk kultur, språk og samfunnsliv
Trøndelag som landets ledende utdannings- og kompetanseregion
Et internasjonalt trøndersk næringsliv
Mat i Trøndelag
Infrastruktur for naturgass
Større andel av statlige samferdselsmidler til regionen
Digital dugnad
En framtidsrettet energisatsing
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Samhandling 2005Samhandlingsprogammet er konkret oppfølging av felles fylkesplan for Sør- og Nord-Trøndelag. Last ned Samhandlingsprogrammet 2005 (word)
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no