Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Kunst og kultur som grunnlag for verdiskaping
Et nyskapende og internasjonalt trøndersk næringsliv
Miljø og ressursforvaltning
Utdanning og kompetanse
Mat i Trøndelag
Olje/gass
Fornybar energi
Behovsrettet utbygging av infrastruktur
Olavsarven og Nidaros som kirkelig tyngdepunkt
Kulturell infrastruktur
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Samhandlingsprogram 2008

Samhandlingsprogammet er en oppfølging av felles fylkesplan for Sør- og Nord-Trøndelag.

Last ned Samhandlingsprogram 2008 (doc)

Sammenhengen mellom tiltakene i Samhandlingsprogram 2007 og 2008
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no