Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
2010: Tiltak
2010: Innsatsområder
Eksisterende samarbeid
Planer og strategier
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Samhandlingsprogram 2010

TRØNDELAGSPLANEN 2009-2012: Kreative Trøndelag - her alt e mulig uansett, er Trøndelags verktøy for gjennomføring av en helhetlig regionalpolitikk i landsdelen.

Trøndelagsplanen 2009-2012 Kreative Trøndelag - her alt e mulig uansett er laget i et tett samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og mange andre deltakende aktører. Planen tar utgangspunkt i regionens og storbyens fortrinn, muligheter og utfordringer, og legger grunnlag for felles opptreden og samhandling.

Felles fylkesplan ble behandlet av Trøndelagsrådet og vedtatt av Fylkestinget i Nord-Trøndelag, Fylkestinget i Sør-Trøndelag og Trondheim bystyre høsten 2008.

Å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene i regionen, og å framstå utad - nasjonalt og internasjonalt - som en samlet region, med klare og tydelige strategier, er det største suksesskriteriet. For å omsette mål og strategier i konkret handling utarbeides årlige samhandlingsprogram. Siden den første Trøndelagsplanen ble vedtatt i 2004 er det iverksatt og gjennomført et stort antall samarbeidstiltak- og prosjekt, og flere samarbeidsorgan er etablert. Du finner samarbeidstiltakene for 2010 ved å klikke på Tiltak 2010 i menyen til venstre.

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 Kreative Trøndelag - her alt e mulig uansett gir mål og strategier for de områdene som trøndelagssamfunnet har prioritert for særlig innsats i den kommende perioden. Klimautfordringene er hovedtema i planen, og tas opp i tilknytning til alle innsatsområdene.


Følgende strategier ligger til grunn for Samhandlingsprogrammet 2010:

1. Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag
a: Redusere utslipp av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991
b: Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter.


2. Energi - produksjon og anvendelse
Utvikle Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling

3. Arbeidskraft - demografiske og samfunnsmessige utfordringer
Dekke Trøndelags behov for arbeidskraft på kort og lang sikt

4. Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv
Styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag

5. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv
a: En økt, bærekraftig produksjon av mat
b: Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster

6. Kommunikasjoner - interne og eksterne forbindelser
Miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner

7. Attraktivitet, livskvalitet og helse - i bygd og by
Trøndelag er attraktivt - for alle

Last ned Samhandlingsprogrammet 2010 (doc)
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no