Nyheter
Klima
Energi
Arbeidskraft
Forskning og utvikling
Naturressurser
Kommunikasjoner
Attraktivitet
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

50.000 flere i Trondheim
Publisert: 21. juni 2012
Av Dag Hallvard Ystgaard


En framskriving av dagens trend for befolkningsutvikling viser at folketallet i Norge vil øke betydelig de neste 50 årene, og mest i sentrale strøk. Trondheim vil øke med 50.000 innbyggere mens Levanger går forbi Steinkjer som nest største by i Nord-Trøndelag.

I følge et moderat anslag fra Statistisk sentralbyrå vil folketallet være 6 millioner i 2029, 7 millioner i 2063 og nesten 8 millioner i 2100. Etter et anslag basert på høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring, vil vi kunne passere 6 millioner allerede i 2022 og 13 millioner i 2100!

Raskt stigende
Befolkningsveksten antas å bli særlig høy i de første årene. Det skyldes først og fremst at innvandringen, spesielt fra EØS-området, er forutsatt å øke de nærmeste årene - for deretter å gå ned. Ifølge hovedalternativet blir det rundt 1,3 millioner innvandrere i Norge i 2050. Dette tilsvarer 20 prosent av befolkningen. Etter 2050 går denne andelen noe ned

Befolkningsøkningen vil være størst i byene, mens utkantkommunene vil oppleve status quo eller nedgang. I Trøndelag betyr det blant annet at Trondheim fortsetter å vokse, sannsynligvis med rundt 50.000 innbyggere - til 227.000 i 2040.

Levanger støre enn Steinkjer
I Nord-Trøndelag vil Levanger gå forbi Steinkjer som nest største by med i underkant av 24.000, mot Steinkjers 23.000. Stjørdal rykker ytterligere fra med over 31.000 innbyggere i 2040. Til sammenligning vil en utkantkommune som Leka fortsette å miste innbyggere og vil ha færre enn 500 innbyggere i 2040.
Mer på SSB.no
Kommunetallene finner du her
Utskriftsvennlig side
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no