Nyheter
Klima
Energi
Arbeidskraft
Forskning og utvikling
Naturressurser
Kommunikasjoner
Attraktivitet
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Samling om entreprenørskap i skolen
Publisert: 26. juni 2012
Av Dag Hallvard Ystgaard


Klasse 3STB fra Thora Storm vgs som tidligere i år var i Irland i regi av interregprosjektet Midtnordisk nettverk for entreprenørskap i skolen. Til høsten deltar prosjektet under samlinga i Trondheim.
Klasse 3STB fra Thora Storm vgs som tidligere i år var i Irland i regi av interregprosjektet Midtnordisk nettverk for entreprenørskap i skolen. Til høsten deltar prosjektet under samlinga i Trondheim.
Jobber du med entreprenørskap i skolen eller trenger inspirasjon og påfyll til videre satsing innen feltet entreprenørskap? Da kan entreprenørskapssamlinga i Trondheim i begynnelsen av oktober være noe for deg.

Samlinga er et samarbeid mellom interregprosjektene Midtnordisk nettverk for entreprenørskap i skolen og Entreprenørskap i hele skolen. De to prosjektene er begge deler av interregprogrammet Sverige Norge, som blant annet omfatter Nord- og Sør-Trøndelag og Jämtland.

Målet med entreprenørskapssamlinga er å bidra til utveksling av kunnskap mellom institusjoner og prosjekt samt til erfaringsoverføring mellom prosjektene. Fokus vil være på erfaringer og nytteverdi med å jobbe over grensen. Under konferansen vil det bli innlegg fra forskere, elever, organisasjonene Ungt entreprenørskap og Ung foretaksomhet, fra ulike interregprosjekt innen feltet entreprenørskap i skolen og fra Sverige Norge-programmet.

Samlinga avsluttes med inspirasjonsforedrag innen temaet kreativitet og entreprenørskap.

Frist for påmelding er 1. september.
Program og påmelding
Utskriftsvennlig side
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no