Nyheter
Klima
Energi
Arbeidskraft
Forskning og utvikling
Naturressurser
Kommunikasjoner
Attraktivitet
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Bruker 4,6 millioner på entreprenørskap i skolen
Publisert: 18. juni 2012
Av Dag Hallvard Ystgaard


Bak f.v.: Martine Sivertsen, Ingrid Mari Myklebust, Julie M. Hatlen, alle fra Søvni UB. Foran f.v.: Ingvild Kjerkol, Fylkesrådsleder NTfk, Merethe Storødegård, regiondirektør NHO, Tore O. Sandvik, fylkesordfører STfk. Foto: Øyvind Vikan/Info STfk.
Bak f.v.: Martine Sivertsen, Ingrid Mari Myklebust, Julie M. Hatlen, alle fra Søvni UB. Foran f.v.: Ingvild Kjerkol, Fylkesrådsleder NTfk, Merethe Storødegård, regiondirektør NHO, Tore O. Sandvik, fylkesordfører STfk. Foto: Øyvind Vikan/Info STfk.
Fredag signerte trøndelagsfylkene og Ungt Entreprenørskap Trøndelag en samarbeidsavtale som omfatter 33 videregående skoler og 16.000 elever. De trønderske elevene skal de kommende årene i enda større grad stimuleres til entreprenørskap i skolen.

Avtalen mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Ungt entreprenørskap Trøndelag og gjelder i første omgang fram til 2014 og sikrer videregående elever systematisk kontakt med nærings- og samfunnsliv i løpet av skolegangen.

Flest mulig gjennom videregående
- For oss er det et sentralt mål at flest mulig skal gjennomføre sin videregående opplæring og vi har tro på at entreprenørskap som læringsform skal bidra til å øke graden av gjennomføring, sier fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol. - Som skoleeier er vi opptatt av at Ungt Entreprenørskap er et av flere bidrag inn i arbeidet med entreprenørskap i skole og samfunnsliv. Ungt Entreprenørskap har veldokumenterte verktøy som gir ønsket resultat for fylkeskommunenes forventninger i bruk av entreprenørskap som læringsmetode.

- Å legge til rette for kontakt mellom skole, næringsliv og samfunnet for øvrig blir bare viktigere og viktigere. Ungt Entreprenørskap bidrar til at ungdommelig engasjement og kreativitet får blomstre. Derfor er denne avtalen svært viktig. Mange trønderske elever får glede av dette. Det samme gjør næringslivet, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik.

Entreprenørskap i skolen
Sentralt i arbeidet med entreprenørskap i skolen står kontakten mellom elevene og nærings- og samfunnsliv i lokalmiljøet. Ungt Entreprenørskap skal bidra til å videreutvikle og skape nye arenaer for samarbeid mellom næringsliv og skole i samarbeid med lokale aktører. Mange elever har bidratt til etablering av ungdomsbedrifter og laget forretningsplaner, markedsundersøkelser, økonomiske kalkyler og budsjetter, regnskap.

- Etablering av ungdomsbedrifter i samspill med det lokale næringslivet åpner en helt ny læringsarena for elevene, sier Kjerkol. - De kommende årene skal vi gjennom denne avtalen åpne enda flere slike læringsarenaer.

- Det er viktig at fylkeskommunene som skoleeiere bidrar til at enda flere elever i Trøndelag får muligheten til å benytte entreprenørskap i sin skolehverdag, sier styreleder Merethe Storødegård i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

- Det viktige samspillet mellom skole og næringsliv vil gi det trønderske næringslivet sterkt kompetente medarbeidere i framtida, samtidig som elevene får verdifull erfaring og praksisnær læring. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med fylkeskommunenes dyktige lærere og ledere, avslutter Storødegård.

Søvni, men ikke søvnig
Til stede ved signeringen var også ungdomsbedriften Søvni UB, en ungdomsbedrift som driver såkalt sosialt entreprenørskap.
- Vi vil vise at entreprenørskap ikke bare handler om å tjene penger til egen vinning, men også om å skape verdier i samfunnet. Vårt salgsoverskudd skal forvaltes av Søvni-fondet, der vanskeligstilte kan søke om støtte til behandling gjennom terapisenteret Norsk Mestring, skriver Søvni på sine nettsider.

Søvni selger et eget-designet sengesett i ren bomull med et grafisk uttrykk hentet fra et tre på Festningen.
- Vi samarbeider med Norsk Mestring som driver med villmarksterapi, og ville derfor gi følelsen av litt «villmark» på sengesettet. Søvni tar sengesett til et nytt nivå og tilbyr kundene et produkt med en god tanke bak, sier Julie M. Hatlen i Søvni.

Kontaktpersoner:
Ingvild Kjerkol - fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag: 930 24 367
Tore O. Sandvik - fylkesordfører i Sør-Trøndelag: 995 41 944
Merete Storødegård - Styreleder i Ungt entreprenørskap Trøndelag: 952 22 842
Jørn Arve Flått - sekretariatsleder i Trøndelagsrådet: 934 58 914
Jørn Arve Flått
73 86 60 00
jorn.arve.flatt@stfk.no
Utskriftsvennlig side
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no