Nyheter
Klima
Energi
Arbeidskraft
Forskning og utvikling
Naturressurser
Kommunikasjoner
Attraktivitet
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Ørland er landet!
Publisert: 14. juni 2012
Av Dag Hallvard Ystgaard


De nye F-35-flyene skal kunne lande på Ørlandet om fem år. Foto: Lockheed Martin.
De nye F-35-flyene skal kunne lande på Ørlandet om fem år. Foto: Lockheed Martin.
Stortinget "landet" torsdag det endelige vedtaket om Ørland som lokalitet for Norges framtidige hovedkampflybase. Dermed får Ørlandet den "månelandingen" som mange hadde håpet på. Vedtaket innebærer en investering på 5,1 millioner kroner.

Langtidsplanen for forsvaret, som Stortinget vedtok torsdag, innebærer både kjøp av F-35 jagerfly fra Lockheed Martin og etablering av ny hovekampflybase på Ørlandet. Det innebærer også at dagens kampflybase i Bodø blir nedlagt. Derimot skal det etableres en framskutt base på Evenes utenfor Harstad.

Viktig avklaring
- Jeg er svært glad for at samtlige partier bortsett fra FrP støtter regjeringspartienes forslag om at det skal være én hovedbase for kampfly i Norge, og at den skal legges til Ørland. Dette er en meget viktig avklaring for Luftforsvaret og dets ansatte. Ørland gir oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle fremtidens kampflyvåpen, sa Forsvarsminister Espen Barth Eide blant annet under framlegginga av langtidsplanen.

Ørland skal nå videreutvikles som kampflybase med tilpasset operativ og administrativ infrastruktur slik at den er i stand til å motta og operere de nye kampflyene når disse innfases om ca. fem år.

I følge Langtidsplanen vil Ørland gi et godt grunnlag for kampflyevnen og tilhørende systemer som basestøtte og luftvern, og vil sammen med den fremskutte basen på Evenes være et godt utgangspunkt for å operere kampfly i Sør- og Nord- Norge. Ørland som kampflybase med store arealer og fravær av andre aktører som kan legge begrensninger på aktiviteten, gir tiltrengt fleksibilitet og handlefrihet med hensyn til en langsiktig utvikling av basen og kampflyvåpenet, heter det.

5,1 mlliarder
Overgangen fra dagens F-16 lokalisert på Bodø og Ørland, til F-35 på Ørland med en fremskutt operasjonsbase på Evenes, innebærer en totalinvestering i basestrukturen på om lag 5,1 milliarder kroner. Ny kampflybasestruktur anslås å gi en positiv driftseffekt på om lag 70 millioner kroner per år i forhold til dagens løsning med F-16 lokalisert til Ørland og Bodø. Drift av nytt kampfly fra Ørland som kampflybase, er beregnet å gi en økt årlig driftskostnad om lag 300 millioner kroner, når de nye kampflyene er ferdig innfaset.
Les Forsvarsministerens innlegg i Stortinget
Langtidsplanen finner du her
Utskriftsvennlig side
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no