Nyheter
Klima
Energi
Arbeidskraft
Forskning og utvikling
Naturressurser
Kommunikasjoner
Attraktivitet
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Sammen om Nor-Fishing
Publisert: 28. juni 2012
Av Dag Hallvard Ystgaard


Trøndelagsfylkene stiller i år med felles stand under den internasjonale fiskerimessa Nor-Fishing. Messa arrangeres i Trondheim 14.-17. august. De to fylkeskommunene har også et eget program for ungdom på åpningsdagen.

Nor-Fishing arrangeres annethvert år i Trondheim og er en viktig nasjonal og internasjonal møteplass for fiskerinæringen. Arrangementet alternerer med Aqua Nor og har de siste årene samla rundt 15.000 besøkende fra over 50 nasjoner. Nytt av året er at trøndelagsfylkene stiller med fellestanden Treffpunkt Trøndelag og øker standsarealet fra 60 kvm i 2010 til vel 120 kvm i år. Hele 22 utstillere/underutstillere deltar.

Fiskeriminsteren åpner
Fiskeri-og kystminister Lisbet Berg-Hansen åpner messa kl. 10.30 tirsdag den 14. august. Planen er også at hun skal avlegge Treffpunkt Trøndelag et besøk mellom kl. 11.15-12.00. Hun vil her bli mottatt av Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag og Fylkesråd Terje Sørvik i Nord-Trøndelag. Åpningen av standen vil bli markert med korte taler, servering av utsøkt sjømat og underholdning. Fylkeskommunene har dessuten et eget program for ungdom på åpningsdagen, med blant annet et miniseminar med fokus på rekruttering og kompetanseoppbygging i fiskeryrket.

Dises organisasjonene deltar på standen til Treffpunkt Trøndelag:
- Nord-Trøndelag Fylkeskommune, herunder Ytre Namdal vgs og Ytre Namdal fagskole og sikkerhetssenter.
- Sør-Trøndelag Fylkeskommune, herunder Frøya vgs.
- Namdal Aqua med 7 bedrifter som underutstillere.
- Opplæringskontoret for Sør-Fosen og Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag.
- Opplæringskontoret for Fosen.
- Trondheim kommune og Frøya kommune.
- Overhalla Cementvare AS og Reidars Fiskeutstyr
- Kysten er klar
- Fiskarlaget Midt-Norge
- Oi ! Trøndersk Mat og Drikke AS

Messa arrangeres i Trondheim Spektrum fra 14.-17. august og er åpen for besøkende fra kl. 10.00-17.00 hver dag, bortsett fra avslutningsdagen. Onsdag 15. august arrangerer NTFK og STFK i samarbeid med Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelagskveld på Kvilhaugen Gård.
Mer på NTfk.no
Mer om programmet her
Utskriftsvennlig side
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no