Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"FoU"
Om tiltaket:

For Trondheim og Trøndelag er det viktig å nå fram i konkurransen nasjonalt og internasjonalt om de dyktigste talentene som studenter, forskere og høyt kvalifisert arbeidskraft i kunnskapsnæringene. Dette vil kreve at regionen tilpasser sitt servicetilbud til denne gruppens behov og videreutvikler/bygger opp et apparat som kan rekruttere og betjene høyt kvalifisert arbeidskraft fra hele verden. Deltakere: Fylkeskommunene, Trondheim kommune, NTNU, HiST, HiNT, Access Mid-Norway.
Formål:

Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Trondheim kommune
Kontaktpersoner:
Kjell Inge Stellander

Tlf.: 91672882
Bjørn Øyvind Engh

Tlf.: 73866277
Arild Egge

Tlf.: 74111277
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no