Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Naturressurser"
Om tiltaket

Det er utviklet metoder for å kartlegge havbunn og strømforhold i kystnære områder, blant annet basert på erfaringer fra HASUT. Mye av informasjonen er av nytte både for offentlige myndigheter og for havbruks- og fiskerinæringene. Innsatsen forankres i Marin strategiplan og fylkesplanens mål og strategier for bærekraftig utnytting av naturressursene. Arbeidet vil i første rekke dreie seg om å velge områder for kartlegging, lage framdriftsplan og skaffe finansiering. Deltakere: Marin forvaltning, fylkeskommuner, kommuner, næringsaktører, kompetansemiljø.

Les mer
Status:
Status pr. 24.6.2009
Ut fra Marin strategiplan er det i samarbeid med industrien igangsatt et større arbeid med modellering av strømforholdene langs hele Trøndelagskysten. Dette vurderes å representere det største behovet på kort sikt, og vil gi viktig kunnskap for plassering av anlegg. Arbeidet utføres av SINTEF Fiskeri og havbruk, og vil være fullført i løpet av høsten.
Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Sigurd Bjørgo

Tlf.: +4791510675
Jørn Ekrem

Tlf.: 74 11 12 78
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no