Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Attraktivitet"
Om tiltaket

Olavsarven framheves i mange sammenhenger som en viktig ressurs for Trøndelag. Sammen med en fornyet pilegrimstradisjon knyttet til kulturskattene Nidarosdomen, Erkebispegården og Stiklestad, danner Olavstradisjonen grunnlaget for å befeste Nidaros som kirkelig tyngdepunkt. Deltakere: Fylkeskommunene, Trondheim kommune, andre kommuner, statlige instanser, Den norske kirke.

Les mer
Status:
Status pr. 23.9.2009
Klosteret ved Munkebyberget åpnet
Det nye klosteret ved Munkebyberget (noen hundre meter fra de gamle klosterruinene) ble åpnet 14.9.2009. Dette bygget skal i første omgang være bolig for fire klosterbrødre, og inneholde et ysteri hvor en skal produsere den kjente Citeaux-osten lokalt. Det er franske munker som har etablert seg i det nye klosteret. Klosteret ved Munkeby etableres under direkte oppsyn av cistercienserordenens moderkloster i Citeaux i Frankrike, og det er første gang siden middelalderen at dette skjer. Munkeby kloster, som ble etablert i det 12. Århundre var det tredje og det nordligste munkekloster I Norge.
Neste byggetrinn vil inneholde et lite kloster for åtte munker. Her skal en liten kirke bygges, og ysteriet flyttes over. Når dette prosjektet er ferdig, vil det nåværende bygg tjene som gjestehus, bl.a. for pilegrimer. Pilegrimer vil allerede nå være en naturlig del av de besøkende her, og det er en fin dagsmarsj fra Stiklestad til Munkeby. Med dette har leden mellom Stiklestad og Nidaros fått en ny og betydningsfull attraksjon.


Med dette har leden mellom Stiklestad og Nidaros fått en ny og betydningsfull attraksjon.

Kommentar: Se bilder her!
http://www.munkeby.net/

Dette kunne vært lagt inn som en nyhet, rikt illustrert med bygningene, landskapet og selve åpningen
Status pr. 21.9.2009
Pilotprosjekt Pilegrimsleden er invitert direkte inn i det 3-departementale arbeidet som er igangsatt etter Trond Giskes initiativ (neste møte 25.09.09). Man vil arbeide for at den videre satsingen baserer seg på status og erfaringer fra prosjektarbeid siden 2007, samtidig må en få avklart organisatoriske og budsjettmessige forutsetninger for de annonserte regionale kontorene og et kommende nasjonalt pilegrimssenter.
Kommentar:
Status pr. 21.9.2009
Statistikk for årets pilegrimsvandringer: Man er i ferd med å innhente sesongstatus 2009 for registrerte vandrere på noen utvalgte enkeltpunkter langs pilegrimsleden. Tendens: Status quo, eller noe nedgang fra i fjor mht langvandrere. Det meldes imidlertid om stor lokal og regional bruk av ledens langs flere strekninger.
Kommentar:
Status pr. 18.9.2009
Nidaros Pilegrimsgård inviterer til et arbeidsseminar som tar utgangspunkt i de miljøene som er nevnt i tiltaksdelen av KKDs rapport "På livets vei". Vi ønsker å sette spesielt fokus på dem som ikke ble nevnt som prioriterte for statsbudsjettet 2010. Et viktig spørsmål vil også være hvordan vi best kan samarbeide for å fremme pilegrimssaken i Norge. Konferansen varer fra fre. 30.10 til søn. 1.11. Nidaros Pilegrimsgård tilbyr ett rom hver med overnattingsplass for 2-3 personer, og alle måltider er gratis. Reiseutgifter dekkes av deltakerne selv. Skriftlig påmelding til Nidaros Pilegrimsgård, Kjøpmannsgt. 1, 7013 Trondheim, eller til cathrine.ronca@pilegrimsgarden.no.

Kommentar:
Status pr. 18.9.2009
På den nasjonale pilegrimskonferansen i Trondheim 3.8.09 understreket Kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap) at man har store ambisjoner for fornyelse og utvikling av pilegrimstradisjonen i Norge. De første bevilgningene vil komme over neste års statsbudsjett. Et nasjonalt pilegrimssenter skal legges til Trondheim. Fire regionale pilegrimskontor i henholdsvis Oslo, Hamar, Gran og Dovre og en prioritert satsing på denne leden, er det som det vil bli satset på i første omgang. Men det antydes at flere tiltak fra den nasjonale pilegrimsutredningen er aktuelle etter hvert.

Kommentar:
Status pr. 26.6.2009
Mange kommuner har søkt Pilotprosjektet om tilskott til til merkings-, skjøtsels- og infotiltakmerking skjøtsel langs leia. Følgende kommuner har fått tilsagn: Sør-Trøndelag:
Selbu/Tydal/Malvik: kr 81 000, Skaun: kr 16 000. Meldal: kr 10 000, Trondheim: kr 45 000, Rennebu: kr 10 000, Oppdal: kr 21 000, Orkdal: kr 7 000 og Melhus: kr 18 000.
Nord-Trøndelag: Levanger: kr 14 000, Grong: kr 25 000, Snåsa: kr 2 000, Steinkjer: kr 18 000 og
Verdal: kr 43 000. Sum tilsagn begge fylker: kr 310.000

Levanger 14 000
Grong 25 000
Snåsa 2 000
Steinkjer 18 000
Verdal 43 000
StjørdalMelhus 18 000
Levanger 14 000
Grong 25 000
Snåsa 2 000
Steinkjer 18 000
Verdal 43 000
Stjørdal
Sum tilsagn 102 000

Kommentar:
Status pr. 26.6.2009
Nasjonal pilegrimskonferanse: Mandag 3.august i Øysteinsalen, Erkebispegården, Trondheim
kl. 1100 - 1700
Statsråd Trond Giske vil legge fram en handlingsplan for den nasjonale pilegrimssatsingen. I tillegg vil det bli en rekke foredragsholdere, bl.a. biskop Solveig Fiske, ordfører Rita Ottervik, ordfører Bengt Fasteraunet m fl. Schola Sanctae Sunnivae vil stå for kunstneriske innslag

Påmeldingskjema finner du på våre nettsider www.pilegrimnidaros.no

Kommentar:
Status pr. 26.6.2009
Utspill til kommunene fra Pilotprsjekt Pilegrimsleden: De første 20 som kommer med ferdig materiale får påspandert ferdiggjøring. Så langt har 8 kommuner slått til på tilbudet: Av disse er følgende trønderske kommunebrosjyrer klare og sendt til trykking og distribusjon til den enkelte kommune, for videre spredning via turistkontor, bensinstasjoner, dagligvarebutikker, m.m.: Tydal- Grong - Steinkjer- Melhus
Brosjyrene i neste uke vil bli tilgjengelige som pdf-filer på www.pilegrim.info.


Kommentar:
Status pr. 15.6.2009
LANSERING FOR NETTVERK OG PRESSE TIRSDAG 26.05.09 skjedde i Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim. Nå finnes en komplett kartbasert vandrerinfo på www.pilegrim.info. Klikk deg inn på en av ledene mot Trondheim/Nidaros og videre inn på det kartutsnittet som er aktuelt for deg. Vandrelinjen er nå inntegnet for de aller fleste strekningene. Samtidig har vi lagt ut klikkbare ikoner for overnattings-tilbud underveis, pt i alt ca. 180 steder! Pilegrimsprosjektet vil arbeide kontinuerlig for å komplettere dette og bl.a supplere med ikoner for kulturminner.
Kommentar:
Status pr. 15.6.2009
SÖT-konferanse i Pilegrimsgården 22 og 23.4 - Olavsarven
48 deltakere med god fordeling av norske og svenske delegater. Konferansen samlet aktører fra ulike områder. På svensk side ble det meget nyttig at representanter for offentlig sektor, kirka, reiseliv og frivillige kom sammen. Det viste seg at aktivitetsnivået var høyere enn antatt, men kjennskapen til hverandres arbeid har vært for liten slik at det er et stort forbedringspotensiale. Inspirerende fort de svenske deltakerne med den satsingen som nå foregår på norsk side.

Kommentar:
Status pr. 15.6.2009
NYTT MUNKEKLOSTERVED MUNKEBY
1,5 km langs Pilegrimsleden fra klosterruinene ved Munkeby i Levanger kommune er et nytt munkekloster under oppføring
Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Ragnhild Vist Lindberg

Tlf.: 74 11 12 67
Tove Nypan

Rune Kjenstad

Tlf.: 95263524
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no