Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Klima"
Om tiltaket

De fleste kommunene har i likhet med begge fylkeskommunene igangsatt arbeid med egne klima- og energiplaner. Formålet med å etablere et eget forum i denne sammenheng er å styrke og supplere eksisterende fora og kontaktnett. Dette forumet skal gi mulighet for erfaringsutveksling underveis i arbeidet, samt formidle gode ideer og informasjon om tiltak som er gjennomført.

Deltakere: Fylkeskommuner, Trondheim kommune og andre kommuner, fylkesmenn, kompetansemiljø, m.fl.


Les mer
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Tove Gaupset

Tlf.: 73 86 64 31
Hans Einar Lundli

Tlf.: 72542584
Rune Hedegart

Tlf.: 74111039
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no