Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Kommunikasjoner"
Om tiltaket

Trønderbanen har hatt en viktig funksjon i å binde Trøndelag sammen, og det er ønskelig å utvide rekkevidden. Dette vil kreve at regionen framskaffer kunnskap om kundegrunnlag, inkludert mulig vekstpotensial, og går i dialog med Jernbaneverket/NSB.

Les mer
Status:
Status pr. 11.6.2009
Det er gitt støtte til et utredningsarbeid om Trønderbanen til Grong som fokuserer på reisebehov inkludert pendling. Med grunnlag i rapporten fra dette arbeidet er det gjennomført et møte mellom Indre Namdal regionråd og NSB der Nord-Trøndelag fylkeskommune også deltok. Tilbakemeldingen fra NSB er at det ikke er materiell tilgjengelig for en utvidelse, samtidig som det uttrykkes tvil om at tog er den mest hensiktsmessige løsningen på transportbehovet. Videre arbeid utføres med utgangspunkt i denne tilbakemeldingen.
Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Endre Rudolfsen

Joar Nordtug

Tlf.: 74111188
Tore Langmyhr
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no