Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Kommunikasjoner"
Om tiltaket

For å nå fram i de sentrale prioriteringene er det nødvendig å få Trøndelags utfordringer opp i diskusjoner på nasjonalt nivå. Nasjonalt jernbaneforum er en viktig arena for å sette fokus på regionens egen hovedprioritering.
Deltakere: Jernbaneforum Midt-Norge, fylkeskommunene.


Les mer
Status:
Status pr. 9.12.2009
Det er igangsatt vurdering om elektrifisering av Meråkerbanen i et samarbeid mellom Jernbaneverket og Banverket. Arbeidet skal konkretisere tiltaket og fokusere på mulige effekter og belyse eventuelle samspillseffekter av en samtidig elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen. Arbeidet vil gjennomføres i 2010.

Det arbeides med å fokusere elektrifisering av Trønderbanen som innspill på den nasjonale konferansen Jernbaneforum 2010 i mars.
Kommentar:
Status pr. 11.6.2009
I forbindelse med høringen om NTP i Stortingets transport og kommunikasjonskomité ble saken tatt opp og belyst. I en felles "Trøndelags-presentasjon" ble det uttrykt et entydig og samlet krav om elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. I forslaget til NTP (St. meld. nr. 16 (2008-2009) er det uttrykt at elektrifisering skal vurderes i perioden. Stortingsmeldingen behandles i Stortinget før ferien 2009. I tilknytning til Jernbaneforum 2009 ble saken fokusert av leder Geir Jarle Sirås i en presentasjon på konferansen.
Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Joar Nordtug

Tlf.: 74111188
Endre Rudolfsen

Tore Langmyhr
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no