Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Attraktivitet"
Om tiltaket

Trondheims og Nidarosdomens internasjonale og historiske tiltrekningskraft, sammen med Stiklestads sentrale historiske betydning, legger godt til rette for at byen og regionen skal bli et nasjonalt tyngdepunkt for økumenikk og religionsdialog. I arbeidet med integrering og økt toleranse har Trondheim og Trøndelag historiske forutsetninger. Både ut fra et likeverdig menneskesyn og som et kirkehistorisk tyngdepunkt og pilegrimssted, skal vi videreføre og styrke dialogarbeid på tvers av kulturelle og religiøse grenser. Deltakere: Fylkeskommunene, Trondheim kommune, andre kommuner, statlige instanser, Den norske kirke, andre tros- og livssynssamfunn, Olavsfestdagene, SNK, Nidaros Pilegrimsgård.

Les mer
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Trondheim kommune
Kontaktpersoner:
Rune Kjenstad

Tlf.: 95263524
Pål Ranes

Tove Lofthus
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no