Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Tiltak
Politisk påvirkning
Utviklingsprosesser
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

2009
"Arbeidskraft"
Om tiltaket

Profesjonsutdanningene leverer arbeidstakere med viktig kompetanse til offentlig sektor. Et tettere samspill mellom utviklingsprosjekter i offentlig sektor og anvendt forskning ved høyskolene vil forsterke Trøndelags FoU-virksomhet og kompetansebase knyttet til offentlig tjenesteyting. Flere sektorer og fagfelt er aktuelle.

Les mer
Status:
Status pr. 10.6.2009
Dette er et tiltak av langsiktig karakter, hvor iverksettende tiltak vil komme i senere handlingsprogram. Det er avholdt møte mellom fylkeskommunene og Trondheim kommune og konklusjonen etter dette møtet var at dette tiltaket bør følges opp gjennom arbeidet med en regional FoU-strategi og eventuelt videre gjennom Regionale Forskningsfond, hvor ulike områder innen offentlig sektor vil være en viktig målgruppe for forskningen/arbeidet. Problemstillingen kan eventuelt bearbeides videre sammen med høyskolene når innholdet i utlysningene på det Regionale FoU-fondet blir konkretisert og utlyst.
Kommentar:
Om tiltaket
Status
Tilbake til innsatsområde
Aktører:
Dokumenter:
Lenker:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kontaktpersoner:
Arild Egge

Tlf.: 74111277
Karen Havdal

Tlf.: 73866254
Hilde-Christin Larssen
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no