Livedekning:
Trøndelagsmøtet 2012

Her finner du opptak av innlegg og diskusjoner under Trøndelagsmøtet 2012 som foregikk på Rica Hell Hotel mandag 9. og tirsdag 10. januar. Ved å klikke på en av lenkene under får du se både innledning og den påfølgende diskusjonen for hvert av temaene som ble berørt under møtet. Ved å klikke i bildet til høyre kan du også få tilgang til alle twittermeldingene som ble produsert under møtet.

Arbeidsmarkedspolitikkens rolle Innledning ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Kampen om arbeidskraften Diskusjon

SMNs konjunkturbarometer Vegard Helland

Gryndere og ildsjeler Innledning ved Per Ramberg, NTNU

Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet som er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim Kommune og Steinkjer Kommune.

Se www.trondelagsmotet.no for program og generell informasjon om Trøndelagsmøtet.
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no