Livedekning:
Trøndelagsmøtet 2013

Du kan følge årets Trøndelagsmøte direkte via web-TV overføring, samt delta i live chat via Cover It live. Du kan følge sendingen fra møtets start torsdag 10. januar kl 11:00. Bruk hashtags #trlag.

Trøndelagsmøtet har etablert seg som en av de viktigste møteplassene i Midt-Norge. Nærmere 400 sentrale personer fra Storting, fylkespolitikk, kommuner, FoU-miljø, næringsliv og frivillige organisasjoner vil være på plass i Stjørdal når møtet åpner på mandag. Også publikum kan følge med på diskusjonen via web-TV, der du kan delta aktivt på Live chat eller Twitter.

Skriv gjerne dine kommentarer til Trøndelagsmøte. For twitter benytt hashtags #trlag, så vil det komme frem i live bloggen.
Du kan også delta i bloggingen uten twitter, skriv inn navn og kommentar og trykk "Send". Du kan følge og kommentere under.

Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet som er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim Kommune og Steinkjer Kommune.

Se www.trondelagsmotet.no
for program og generell informasjon om Trøndelagsmøtet
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no