Nyheter
Trøndelagsrådet
Trøndelagsplanen
Trøndelagsplanen 2009 - 2012
Trøndelagsplanen 2005 - 2008
Fakta om Trøndelag
Samhandling 2012
Samhandling 2011
Samhandling 2010
Samhandling 2009
Samhandling 2008
Samhandling 2007
Samhandling 2006
Samhandling 2005
Scenarier for Trøndelag 2020
Eksterne websider
Trøndelagsmøtet 2012
Trøndelagsmøtet 2013
Login

Skriv inn din e-postadresse og motta ferske nyheter i din e-postkasse...
Arild Egge

Tlf.: 74 11 12 77

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen er felles fylkesplan for begge Trøndelagsfylkene. Første Trøndelagsplan Kreative Trøndelag - her alt e mulig uansett ble utarbeidet for perioden 2005-2008. Trondheim kommune deltar på lik linje med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i planarbeidet. Trøndelagsrådet er styringsgruppe.
Felles fylkesplan for perioden 2009-2012 ble vedtatt i desember 2008.

Fylkesplanlegging/regional planlegging er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene, jfr. kap.7-8 i ny Plan- og bygningslov. I loven legges det stor vekt på at planprosesser skal legges opp med gode muligheter for medvirkning. Dette er det lagt stor vekt på i arbeidet med Trøndelagsplanen.


Trøndelagsplanen 2009 - 2012 (pdf)
Trøndelagsplanen 2005 - 2008 (pdf)
Ansvarlig for innhold: Trøndelagsrådets sekretariat - Produksjon og teknisk vedlikehold: Prosesskompetanse AS
Kontakt:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560, Seilmakergata 2
7735 STEINKJER

Telefon 74 11 00 00
Telefaks 74 11 10 51
E-post: postmottak@ntfk.no